Hayat kolaylaştıran Kepçenin Faydaları

Hayat kolaylaştıran Kepçenin Faydaları

İnşaat yapı sektöründe çeşitli amaçlarda karayolu yapım bakım ve onarımı su kanalları yapımı toprak kazımıyükleme ve yayılımı vb. işlerde kullanılan çok amaçlı makinalara iş makinaları denir. İş makinaları genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılır. Bu makinalar yaptıkları işlere göre ise çeşitli gruplara ayrılır. Bunlardan bazılarıloder(yükleyici) bekoloder(yükleyici-kazıcı) ekskavatör silindir greyder skreyper dozer ve diğer iş makinalarıdır. 

Bu Yapı Makineleri ;
a) Ekskavatörler (Kazıcılar - Yükleyiciler)
b) Dozerler (Kazıcı - Öteleyiciler)
c) Skreyperler (Kazıcı - Yükleyici - Taşıyıcı - Sericiler)
d) Loaderler (Yükleyiciler)
e) Ripperler (Zemin gevşetici - Yumuşatıcılar)

Olmak üzere 5 temel iş makinesi gurubu olarak ele alınacak ve bu guruplar da kendi içinde
fonksiyonel alt guruplar şeklinde incelenecektir.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayın